1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng hợp
  4. Tôi xóa chứng từ đồng thời phần mềm báo “Chứng từ gốc không tồn tại” thì làm thế nào?

Tôi xóa chứng từ đồng thời phần mềm báo “Chứng từ gốc không tồn tại” thì làm thế nào?

Biểu hiện:

  • Xem Báo cáo đối chiếu kho bạc bị lên sai số liệu, kiểm tra thì thấy có chứng từ Rút dự toán, Chuyển khoản… đã xóa bỏ nhưng chứng từ hạch toán đồng thời Có TK 00822 bên Chứng từ nghiệp vụ khác vẫn còn. Mở chứng từ đồng thời lên xóa thì phần mềm báo Không xóa được do không có chứng từ gốc

Nguyên nhân: Lỗi trạng thái chứng từ

Giải pháp:

  • Thực hiện bảo trì lại dữ liệu theo hướng dẫn sau:

1. Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu. Xem hướng dẫn sao lưu dữ liệu Tại đây
2. Vào Hệ Thống/Bảo trì dữ liệu, Chọn thời gian cần bảo trì (thường chọn bảo trì từ tháng 1 để bảo trì cả năm), rồi nhấn Thực hiện

3. Phần mềm báo Bảo trì thành công nhấn Kết thúc rồi kiểm tra lại

Xem tài liệu hướng dẫn chi tiết Bảo trì dữ liệu tại đây

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY