1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng hợp
  4. Làm thế nào để hạch toán đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách xã trên phần mềm?

Làm thế nào để hạch toán đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách xã trên phần mềm?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ví dụ

Trong tháng 03/2020, Xã có tình hình thực hiện dự án đầu tư đường nội bộ thôn, cụ thể như sau:

A. Đơn vị ký hợp đồng và chuyển tiền tạm ứng

Ngày 01/03/2020 UBND xã có ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư đường nội bộ thôn với Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Bình Minh Uông Bí.

Ngày 02/03/2020: Xã đã tạm ứng kinh phí thực hiện thi công công trình cho Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Bình Minh Uông Bí từ TK Kho bạc, số tiền tạm ứng 50.000.000đ.

B. Nhận khối lượng nghiệm thu bàn giao công trình

Ngày 26/03/2020: Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Bình Minh Uông Bí hoàn thành công trình và lập biên bản bàn giao khối lượng công việc hoàn thành. Số tiền là: 300.000.000đ

Ngày 31/03/2018: UBND xã đã làm thủ tục chuyển tiền trả cho Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Bình Minh Uông Bí từ tài khoản ngân sách nhà nước. Số tiền: 250.000.000đ

C. Quyết định phê duyệt quyết toán công trình

Ngày 31/03/2020: Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Bình Minh Uông Bí hoàn thành công trình và lập quyết toán. Giá trị công trình theo quyết toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt là: 300.000.000đ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bạn thao tác trên phần mềm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Khi đơn vị ký hợp đồng và chuyển tiền tạm ứng

1. Rút tạm ứng chuyển tiền tạm ứng cho nhà thầu: Vào Dự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc hạch toán Nợ TK 331/Có TK 112

Nhấn Cất. Hệ thống đồng thời sinh chứng từ ghi có tài khoản 008: Dự toán chi ngân sách.

2. Đồng thời ghi chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn vốn đầu tư XDCB
Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 137/Có TK 4411

Bước 2: Nhận khối lượng nghiệm thu bàn giao công trình

1. Khi nhận khối lượng nghiệm thu bàn giao công trình: Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 2412/Có TK 331

2. Thanh toán số tiền đã tạm ứng cho nhà thầu: Nợ TK 814/Có TK 137 Xem hướng dẫn Tại đây
3. Thanh toán trực tiếp khoản nợ còn lại cho nhà thầu: Vào Dự toán ngân sách/Chuyển khoản kho bạc hạch toán Nợ TK 331/Có 1121

  • Đồng thời ghi chi ngân sách xã qua Kho bạc để hình thành nguồn vốn đầu tư XDCB
    Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 814/Có TK4411

Bước 3: Khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình

Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán số tiền đã thanh toán: Nợ TK4411/Có TK 2412 

Bước 4: Ghi tăng TSCĐ

  • Đơn vị không kết nối với QLTS.VN. Bạn xem hướng dẫn Tại đây
  • Đơn vị kết nối với QLTS.VN. Bạn xem hướng dẫn Tại đây
Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY