Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Hướng dẫn kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại trong 1 khoảng thời gian

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ
  1. Tập hợp chứng từ gốc trong 1 khoảng thời gian (theo thời gian đơn vị lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại).
  2. Kế toán sắp xếp các chứng từ gốc theo từng loại chứng từ để thuận tiện trong việc lập bảng kê chứng từ gốc cùng loại.
  3. Kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc cùng loại đã được sắp xếp để lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.
  4. Kế toán kẹp bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ở ngoài cùng của chứng từ gốc để dễ kiểm tra lại chứng từ gốc.
2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Tổng hợp chứng từ cùng loại\Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

2. Nhập Thông tin chung: Số bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Diễn giải.

3. Chọn chứng từ cần lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại bằng cách nhấn Chọn.

4. Sau đó chọn loại chứng từ, ví dụ Phiếu thu.

5. Tích chọn các chứng từ cần lập lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Có thể nhấn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh tất cả chứng từ cùng lúc.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Cất.

8. Nhấn In trên chứng từ để In bảng Tổng hợp chứng từ cùng loại

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY