Khóa sổ/ Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ
  1. Kiểm tra lại sổ sách kế toán đảm bảo tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm hạch toán đều được ghi đúng, ghi đủ vào sổ kế toán.
  2. Kiểm tra đối chiếu các thông tin ngày tháng, số chứng từ, số tiền… trên chứng từ gốc và các sổ chi tiết đảm bảo số liệu chính xác.
  3. Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và các sổ tổng hợp, giữa các sổ liên quan với các bộ phận liên quan. Nếu có chênh lệch phải thực hiện xử lý chênh lệch.
  4. Thực hiện kiểm kê đối với các loại tiền, vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định để so sánh giữa sổ sách và thực tế. Nếu có chênh lệch phải có biện pháp xử lý chênh lệch đảm bảo số liệu sổ sách và thực tế khớp nhau.
  5. Sau khi đối chiếu số liệu giữa các sổ tổng hợp, chi tiết khớp nhau kế toán chốt lại tổng số phát sinh Nợ, phát sinh Có, sau đó chốt số dư của từng tài khoản và thực hiện chuyển số dư sang kỳ sau.
2. Hướng dẫn trên phần mềm

2.1 Khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

2. Chọn ngày khóa sổ kế toán mới.

3. Nhấn Thực hiện.

2.2 Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

2. Chọn tab Bỏ khóa sổ, tại phần đặt về ngày khóa sổ cũ lựa chọn thời gian bỏ khóa sổ.

3. Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY