Kết chuyển thu, chi ngân sách

Kết chuyển số thu, chi ngân sách xã đã hạch toán vào Ngân sách nhà nước phát sinh trong năm

Kết chuyển số chênh lệch giữa số thu ngân sách xã lớn hơn số chi ngân sách sang tài khoản 474 – Kết dư ngân sách xã

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Thực hiện ngày 31/12 hàng năm

– Kết chuyển số thu ngân sách xã

Nợ TK 714 – Thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN

Có 914  – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

– Kết chuyển số chi ngân sách xã

Nợ TK 914 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

Có TK 814 – Chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN

– Kết chuyển chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong năm sang tài khoản kết dư ngân sách xã.

Nợ TK 914 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã

Có TK 474 – Kết dư ngân sách xã

2. Hướng dẫn trên phần mềm
  • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển thu, chi ngân sách xã.

  • Chương trình đã tự động hạch toán TK Nợ 714/TK Có 914, TK Nợ 914/ TK Có 814, Số tiền, Mục lục ngân sách.

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn In để in Phiếu kết chuyển tài khoản, Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã
Cập nhật 09/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY