Kết chuyển cuối năm

Cuối năm hạch toán, các đơn vị phải làm bút toán kết chuyển cuối năm để chương trình tự động chuyển số dư của các tài khoản thu, chi ngân sách từ năm nay sang năm trước cho đơn vị

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định Khoản

– Ngày  31/12 hàng năm, kết chuyển số phát sinh tài khoản năm nay về năm trước

Nợ TK 0082 – Dự toán chi ngân sách năm nay (Ghi âm)

Nợ TK 0081 – Dự toán chi ngân sách năm trước (Ghi dương)

– Kết chuyển số dự toán đã sử dụng của tài khoản năm nay về năm trước

Có TK 00822 – Dự toán chi ngân sách năm nay – thực chi (Ghi âm)

Có TK 00812 – Dự toán chi ngân sách năm trước – thực chi (Ghi dương)

Có TK 00821 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi âm)

Có TK 00811 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi dương)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển cuối năm.

2. Khai báo các thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản:

    • Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ.
    • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
    • Hệ thống tự động hạch toán các chứng từ cần kết chuyển số dư thu, chi ngân sách.

3. Kiểm tra lại số liệu trên chứng từ kết chuyển cuối năm rồi nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY