1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 01: Cân đối tổng hợp NSX thấy chỉ tiêu con Thu bổ sung không được cộng lên chỉ tiêu cha Tổng số thu thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 01: Cân đối tổng hợp NSX thấy chỉ tiêu con Thu bổ sung không được cộng lên chỉ tiêu cha Tổng số thu thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

Nguyên nhân:

  • Do chỉ tiêu Bổ sung cân đối ngân sách, Bổ sung có mục tiêu chưa được tích chọn lấy số liệu trên Biểu số 01

Giải pháp:

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Nhấn đúp chuột vào Biểu số 01 để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu

Bước 2: Tại bảng Thiết lập chỉ tiêu:

  • Trên tab Nội dung hiển thị trên báo cáo nhấn chuột vào chỉ tiêu Bổ sung cân đối ngân sách. Trên tab Chọn chỉ tiêu lấy số liệu lên báo cáo, tích chọn vào chỉ tiêu Bổ sung cân đối ngân sách, Nhấn Cất

  • Trên tab Nội dung hiển thị trên báo cáo nhấn chuột vào chỉ tiêu Bổ sung có mục tiêu. Trên tab Chọn chỉ tiêu lấy số liệu lên báo cáo, tích chọn vào chỉ tiêu Bổ sung có mục tiêu, Nhấn Cất

Bước 3: Xem và kiểm tra lại báo cáo

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY