Tiết Tiểu mục

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tiết tiểu mục.
  • Nhấn Thêm.
  • Khai báo Mã tiết, Tên tiết, Diễn giải sử dụng để hạch toán.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY