Tài khoản kết chuyển

Phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách các bút toán tài khoản kết chuyển. Tuy nhiên anh/chị vẫn có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

  • Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

  • Để thêm 1 tài khoản kết chuyển, chọn Loại tài khoản kết chuyển, nhấn Thêm. Khai báo các thông tin Thêm mới tài khoản kết chuyển. Nhấn Cất.

Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY