Nhập kho do mua mới bằng tiền mặt

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Căn cứ vào phiếu chi, hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Căn cứ vào nhu cầu mua sắm vật liệu thực tế, Phòng Hành chính lập Đề nghị mua sắm gửi kế toán, kế toán tập hợp gửi lại cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Dựa vào Đề nghị mua sắm được duyệt, kế toán tiến hành mua sắm vật liệu theo đề nghị.
    Sau khi mua vật liệu về, kế toán dựa vào bộ chứng từ mua hàng lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó hạch toán vào sổ chi tiết vật tư.
  3. Thủ kho nhận vật liệu và phiếu nhập kho đã ký duyệt, tiến hành kiểm tra và và nhập vật liệu vào kho, đồng thời ghi chép trên sổ kho.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo mã Vật tư

Bạn khai báo mã vật tư tại Danh mục\Vật tư. Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

hoặc sử dụng chức năng Tiện ích trên Phiếu nhập kho, chọn Danh mục\Thêm vật tư.

Bước 2: Nhập kho

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu nhập kho\Nhập mua bằng tiền mặt.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập mua bằng tiền mặt.

  • Thông tin Đối tượng: Người giao, Người nhận tiền, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày phiếu nhập, Ngày hạch toán, Số phiếu nhập, Số phiếu chi.
  • Thông tin chứng từ chi tiết:

– Chọn Vật tư.

– Hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, TK Có 111.

– Nhập Số lượng, Đơn giá.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 111, 152; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY