Xuất kho sử dụng cho hoạt động thường xuyên

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 152: Vật liệu

Đồng thời, căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Bộ phận sử dụng lập yêu cầu cấp phát CCDC gửi tới bộ phận quản lý tài sản (Phòng hành chính).
  2. Phòng hành chính trình Chủ tịch xã phê duyệt và gửi tới kế toán để yêu cầu xuất kho.
  3. Căn cứ vào yêu cầu cấp phát CCDC được phê duyệt, kế toán kiểm tra kho xem còn đủ yêu cầu không và lập phiếu xuất kho trình chủ tịch xã ký.
  4. Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho cho bộ phận hành chính và thực hiện ghi sổ kho.
  5. Bộ phận hành chính bàn giao lại CCDC cho bộ phận sử dụng và gửi lại Biên bản bàn giao cho kế toán kế toán ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 26/07/2020, xuất quạt cây cho Phòng Kế toán sử dụng, số lượng: 1 cái, đơn giá xuất là: 880.000 đồng.

Bước 1: Xuất kho CCDC sử dụng cho hoạt động thường xuyên

1. Vào Nghiệp vụ\ Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu xuất kho. Nhấn Thêm phiếu xuất.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Phiếu xuất kho.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

– Chọn Vật tư.

– Nhập Mã định khoản 601 để hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 137, TK Có 152.

– Nhập Số lượng, Đơn giá, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC

1. Chọn Tiện ích\Sinh phiếu ghi tăng CCDC…

2. Chương trình tự động sinh Phiếu ghi tăng, tự động hạch toán TK Nợ 005. Nhập thêm Phòng ban. Nhấn Cất.

3. Xem/in mẫu Phiếu ghi tăng CCDC bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái 152, 819, 005, 241; Sổ chi ngân sách xã; Sổ theo dõi đầu tư.

Lưu ý: Ghi tăng Công cụ dụng cụ, bạn có thể vào Nghiệp vụ\Vật tư, công cụ dụng cụ\Phiếu ghi tăng CCDC.

Xem hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY