1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Vật tư, CCDC
  4. Làm thế nào để theo dõi công cụ dụng cụ trên phần mềm MISA?

Làm thế nào để theo dõi công cụ dụng cụ trên phần mềm MISA?

Trường hợp 1: Đơn vị không sử dụng Phần mềm QLTS.VN mà theo dõi chi tiết CCDC trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

  • Để khai báo danh mục CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây
  • Để khai báo số dư ban đầu CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây
  • Để thực hiện nhập, xuất, chuyển kho, ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây

Cuối năm, để in báo cáo CCDC đơn vị vào Báo cáo/Công cụ dụng cụ và chọn báo cáo cần in.

Trường hợp 2: Đơn vị sử dụng và theo dõi CCDC trên phần mềm QLTS.VN: Trường hợp này, đơn vị thực hiện ghi tăng, ghi giảm và in sổ sách CCDC trên QLTS.VN

1. Với CCDC từ năm trước, năm nay mới bắt đầu khai báo theo dõi trên QLTS.VN, đơn vị có thể thực hiện một trong 2 cách sau:

– Cách 1: Nhập CCDC từ File excel bất kỳ =>  Xem hướng dẫn Tại đây

– Cách 2: Thêm mới trực tiếp trên phần mềm => Xem hướng dẫn Tại đây

2. Ghi tăng CCDC: Thực hiện theo 2 bước:

  • Bước 1: Thêm danh sách CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây
  • Bước 2: Ghi tăng CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây

3. Ghi giảm CCDC => Xem hướng dẫn Tại đây

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY