Nhập kho chưa thanh toán cho nhà cung cấp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu

Có 331 – Các khoản phải trả

Trường hợp rút dự toán đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi ngân sách.

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Căn cứ vào nhu cầu mua sắm vật liệu thực tế, Phòng Hành chính lập Đề nghị mua sắm gửi kế toán, kế toán tập hợp gửi lại cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Dựa vào Đề nghị mua sắm được duyệt, kế toán tiến hành mua sắm vật liệu theo đề nghị.
    Sau khi mua vật liệu về, kế toán dựa vào bộ chứng từ mua hàng lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó hạch toán vào sổ chi tiết vật tư.
  3. Thủ kho nhận vật liệu và phiếu nhập kho đã ký duyệt, tiến hành kiểm tra và và nhập vật liệu vào kho, đồng thời ghi chép trên sổ kho.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo mã Vật tư

Bạn khai báo mã vật tư tại Danh mục\Vật tư. Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

hoặc sử dụng chức năng Tiện ích trên Phiếu nhập kho, chọn Danh mục\Thêm vật tư.

Bước 2: Nhập kho

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\ Phiếu nhập kho\Nhập khác.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Nhập khác.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người giao, Người nhận tiền, Địa chỉ, Diễn giải, Tài khoản kho bạc.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Thông tin chứng từ chi tiết:

– Chọn Vật tư.

– Hệ thống tự động hạch toán TK Nợ 152, nhập TK Có 331.

– Nhập Số lượng, Đơn giá, Đối tượng.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Phiếu nhập kho bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản liên quan: 152, 331; Sổ công nợ phải trả; Sổ chi tiết vật liệu; Nhật ký – Sổ cái.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY