Xuất kho CCDC sử dụng cho xây dựng công trình tại xã

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Khi xuất vật liệu sử dụng cho các công trình, căn cứ phiếu xuất kho, kế toán phản ánh vào chi phí đầu tư XDCB:

Nợ TK 2412 – XDCB dở dang

Có TK 152 – Vật liệu

Đồng thời ghi chi chưa hạch toán vào NSNN và ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB giá trị vật tư đã sử dụng

Nợ TK 137- Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN

Có TK 441- Nguồn vốn đầu tư XDCB.

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Căn cứ vào nhu cầu mua sắm vật liệu thực tế, Phòng Hành chính lập Đề nghị mua sắm gửi kế toán, kế toán tập hợp gửi lại cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Dựa vào Đề nghị mua sắm được duyệt, kế toán tiến hành mua sắm vật liệu theo đề nghị.
    Sau khi mua vật liệu về, kế toán dựa vào bộ chứng từ mua hàng lập phiếu nhập kho chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó hạch toán vào sổ chi tiết vật tư.
  3. Thủ kho nhận vật liệu và phiếu nhập kho đã ký duyệt, tiến hành kiểm tra và và nhập vật liệu vào kho, đồng thời ghi chép trên sổ kho.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Xuất vật liệu ra sử dụng

1. Vào Nghiệp vụ/ Vật tư, Công cụ dụng cụ/Phiếu xuất kho

2. Nhập Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: chọn Vật tư, TK Nợ 2412, TK Có 152Số lượng, Đơn giá, Nghiệp vụ chọn Ghi thu – Ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Đồng thời ghi chi ngân sách chưa qua Kho bạc để hình thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB

1. Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn Thêm chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Đối tượng, Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập thông tin chi tiết chứng từ: hạch toán TK Nợ 137/TK Có 4411Số tiềnMLNSNghiệp vụ chọn Ghi thu ghi chi.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY