Ghi tăng CCDC

1. Định khoản

Căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào Nghiệp vụ\Vật tư, công cụ dụng cụ\Phiếu ghi tăng CCDC

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Phiếu ghi tăng CCDC.

  • Nhập thông tin Phòng ban
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

– Chọn CCDC, phần mềm tự hạch toán TK Nợ 005.

– Nhập Số lượng, Đơn giá.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo có liên quan: Sổ cái các tài khoản 005; S32-H: Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY