Nguồn kinh phí

Chương trình đã thiết lập sẵn các Nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý nguồn kinh phí như: Nguồn ngân sách Xã, nguồn viện trợ, tài trợ… Tuy nhiên, có thể thêm mới những nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.
  • Để chuột vào nguồn kinh phí cha. Nhấn Thêm.
  • Nhập Mã nguồn kinh phí và Tên nguồn kinh phí

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY