Mục/Tiểu mục chi

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục chi, nhấn Thêm.
  • Nhập Mã tiểu mục, Tên tiểu mục, Nhóm mục chi và các thông tin khác (nếu có).

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY