Mã dự phòng

Phần mềm cho phép quản lý danh mục Mã dự phòng và in một số báo cáo chứng từ có thông tin Mã dự phòng, trong trường hợp đơn vị có theo dõi theo Mã dự phòng.

1. Tích chọn Theo dõi theo mã dự phòng:

  • Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ.
  • Tích chọn Theo dõi mã dự phòng.

  • Nhấn Đồng ý.

2. Thêm Mã dự phòng:

  • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.
  • Phần mềm đã mặc định sẵn 36 Mã dự phòng, anh/chị có thể thêm Mã dự phòng bằng cách nhấn vào Thêm để thêm mới Mã dự phòng.
  • Khai báo thông tin Mã dự phòng, Diễn giải.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY