Hệ thống tài khoản

Phần mềm đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo TT 70/2019/TT-BTC. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới tài khoản con của tài khoản đã có sẵn cho phù hợp với nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

  • Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.
  • Nhấn Thêm.
  • Khai báo các thông tin của tài khoản con.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY