1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo danh mục
  4. Danh mục Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Danh mục Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cho phép thêm mới tài khoản ngân hàng, kho bạc để quản lý và sử dụng.

  • Vào Danh mục\Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc, nhấn Thêm.
  • Nhập thông tin Số tài khoản, Tên Kho bạc và các thông tin khác (nếu có). Nhấn Cất.

     

Cập nhật 02/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY