Danh mục cán bộ

Cho phép khai báo các đối tượng là cán bộ tại đơn vị.

  • Vào Danh mục\Cán bộ. Nhấn Thêm.
  • Khai báo Mã cán bộ, tên cán bộ, phòng ban và một số thông tin khác của cán bộ (nếu có). Nhấn Cất.

Lưu ý : Trường hợp đơn vị có sử dụng Bảng lương để tính lương cho cán bộ trên phần mềm thì cần khai báo đầy đủ các thông tin Mã ngạch lương, Hệ số lương.

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY