1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo số dư ban đầu

Khai báo số dư ban đầu

Với mỗi tài khoản tùy vào nội dung của tài khoản và nhu cầu quản lý chi tiết mà cách khai báo số dư ban đầu khác nhau. Xem hướng dẫn khai báo chi tiết tại các mục sau:

  1. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ
  2. Số dư TK theo dõi theo tài khoản ngân hàng
  3. Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS
  4. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng
  5. Số dư TK theo dõi theo tài sản
  6. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư, CCDC
  7. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính
  8. Số dư TK khác
Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY