1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. Khi xem báo cáo Lưu chuyển tiền tệ các khoản chi hiển thị số tiền âm thì làm thế nào?

Khi xem báo cáo Lưu chuyển tiền tệ các khoản chi hiển thị số tiền âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

  • Vào menu Báo cáo/ Báo cáo tài chính/ B01-X: Báo cáo tài chính xem báo cáo phần III. Lưu chuyển tiền tệ thấy các khoản chi hiển thị số âm

Giải thích:

  • Theo hướng dẫn của TT70/2019/TT-BTC thì số liệu ghi vào chỉ tiêu Các khoản chi (mã số 73) bao gồm Tiền chi ngân sách xã ( mã số 74) Tiền chi khác (mã số 75) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Vì vậy trên báo cáo các khoản chi ra phần mềm hiển thị số âm trong ngoặc đơn là chính xác

Lưu ý: Cách kiểm tra xem số liệu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có chính xác hay không như sau:

  • Kiểm tra Chỉ tiêu 4. Số dư tiền đầu kỳ ( mã số 77 – Lưu chuyển tiền tệ) phải BẰNG chỉ tiêu I. Tiền ( mã số 01 – Cột Số đầu năm trên Tình hình tài chính) và BẰNG Số Dư nợ đầu kỳ của TK 111 + TK 112 ( trên Bảng cân đối tài khoản)
  • Chỉ tiêu 5. Số dư tiền cuối kỳ ( mã số 78 – Lưu chuyển tiền tệ) phải BẰNG chỉ tiêu I. Tiền ( mã số 01- Cột Số cuối năm trên Tình hình tài chính) và BẰNG Số Dư nợ cuối kỳ của TK 111 + TK 112 ( trên Bảng cân đối tài khoản)

Cập nhật 09/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY

Để lại bình luận