1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tiền mặt
  4. Làm thế nào khi in Mẫu S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt số chứng từ sắp xếp không liên tục?

Làm thế nào khi in Mẫu S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt số chứng từ sắp xếp không liên tục?

1. Biểu hiện

Ví dụ: Ngày 06/05/2020, Phiếu thu số PT100 đứng trước PT99 và ngày 11/05/2020, Phiếu chi số PC100 đứng trước PC 99 như hình:

2. Nguyên nhân

Do số chứng từ đang đánh số thứ tự chưa đúng quy tắc trên phần mềm ( Phiếu thu số PT100 với PT99, số 1<9 nên phần mềm sắp xếp PT100 đứng trước PT99)

3. Giải pháp

Bạn thực hiện sắp xếp lại số chứng từ theo hướng dẫn sau:

  • Vào Hệ thống\Sắp xếp lại số chứng từ
  • Chọn loại chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi
  • Độ dài phần số chứng từ: bạn tăng độ dài phần số mặc định.

( Ví dụ: Trong năm, bạn có phát sinh hơn 100 chứng từ bạn tăng độ dài phần số lên 3. Nếu phát sinh nhiều hơn 1000 chứng từ bạn tăng độ dài phần số lên 4)

Khi đó, số chứng từ trên Mẫu S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt sắp xếp liên tục.

Cập nhật 30/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY