1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tiền mặt
  4. Khi in Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí, phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Khi in Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí, phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Biệu hiện: In Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí phần mềm báo ” Báo cáo không có số liệu”.

 

 

 

 

Nguyên nhân:

Trên chứng từ chưa chọn đúng tài khoản hạch toán và cột nghiệp vụ.

Giải pháp:

Mở chứng từ in lỗi,  thực hiện Bỏ ghi/ Sửa theo hướng dẫn sau:

  • Trường hợp 1: Nộp trả tiền tạm ứng hạch toán: Nợ TK 1121/Có TK 111 cột Nghiệp vụ chọn Nộp trả –Tạm ứng

  • Trường hợp 2: Nộp trả tiền thực chi hạch toán: Nợ TK 1121/Có TK 814 cột Nghiệp vụ chọn Nộp trả – Thực chi

Khi đó, in Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí sẽ lên số liệu.

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY