1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo công khai
  5. Khi xem Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã thấy tổng số tiền quyết toán thu lên sai số liệu thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã thấy tổng số tiền quyết toán thu lên sai số liệu thì làm như thế nào?

Nguyên nhân:

  • Do chưa thiết lập hiển thị đúng các chỉ tiêu trên Biểu số 117

Giải pháp:

  1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo theo chỉ tiêu thu. Tích đúp vào Biểu số 117 để mở bảng Lập công thức.

2. Trên Biểu số 117, tìm đến các chỉ tiêu thiếu tích chọn vào ô trống để hiển thị chỉ tiêu đó trên báo cáo, sau đó nhấn Cất

Xem chi tiết hướng dẫn thiết lập báo cáo Tại đây

Ngoài ra có thể kiểm tra nhanh chỉ tiêu sai bằng cách Khi in Biểu số 117 trên Tham số báo cáo nhấn Kiểm tra công thức:

  • Trên tab Công thức trùng: Phần mềm hiển thị các chỉ tiêu đang bị thiết lập công thức trùng nhau, xác định chỉ tiêu nào đúng thì giữ lại, click đúp vào chỉ tiêu thừa để kiểm tra thiết lập lại

  • Trên tab Công thức thiếu:
   + Nếu phần mềm báo “Chưa được thiết lập ở bất kỳ chỉ tiêu nào” thì tiến hành kiểm tra thiết lập công thức cho chỉ tiêu đó. Có thể nhấn chuột phải vào chỉ tiêu để thiết lập ngay trên phần kiểm tra công thức.
Ghi chú: Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập chỉ tiêu thu Tại đây
   + Nếu phần mềm báo “Đã được thiết lập ở chỉ tiêu… nhưng chưa được tích chọn trên báo cáo” thì vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo theo chỉ tiêu thu và thiết lập theo hướng dẫn bên trên ( bước 2)
    3. Mở lại báo cáo và kiểm tra
Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY