1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo công khai
  5. Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã thấy Tổng số thu lên sai số liệu so với Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã thấy Tổng số thu lên sai số liệu so với Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã thì làm như thế nào?

Biểu hiện:

  • Kiểm tra Tổng số thu trên Biểu số 113 thấy số tiền đang lên không khớp với Biểu số 114, mặc dù Tổng số thu trên Biểu số 114 đã đúng

Nguyên nhân:

  • Do Biểu số 113, phần thu đang thiết lập công thức chưa chính xác

Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT/ Biểu số 113

  • Tại Biểu số 113, nhấn đúp để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu và tiến hành thiết lập lại báo cáo

Chi tiết hướng dẫn thiết lập báo cáo cân đối theo NDKT xem chi tiết Tại đây
Lưu ý: Nếu các nội dung chi cần thiết lập có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu con – không tích chọn chỉ tiêu cha, Nếu không có chỉ tiêu con thì tích chọn bình thường.

  • Mở lại báo cáo và kiểm tra

Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY