1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 336, 431 bị âm dương số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 336, 431 bị âm dương số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Biểu hiện:

  • Bảng cân đối tài khoản bị âm dương ở TK 3361, 3362, 431

Nguyên nhân:

  • Do hạch toán nhầm tài khoản, khi thu hạch toán vào TK 3361 nhưng chi lại hạch toán vào TK 3362 và ngược lại hoặc hạch toán nhầm vào TK 431.

Giải pháp:

Trường hợp 1: TK 3361, 3362 còn số dư âm dương cuối kỳ

  • Sai số dư đầu kỳ TK 3361, 3362: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu xác định đúng số dư thực tế của thu hộ, chi hộ để nhập liệu lại số dư

  • Sai trên chứng từ phát sinh: Vào Báo cáo\Phải thu, phải trả\S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ. Xem và đối chiếu từng khoản thu hộ, chi hộ trên sổ S10-X.

Trường hợp 2: TK 431 còn số dư âm dương cuối kỳ

  • Sai số dư đầu kỳ TK 431: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu xác định đúng số dư thực tế của các quỹ để nhập liệu lại số dư

  • Sai trên chứng từ phát sinh: Vào Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S07-X: Sổ theo dõi các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã. Xem và đối chiếu từng khoản thu chi thực tế các quỹ

 

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY

Để lại bình luận