1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo tài chính
 5. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ mặc dù đã rút và chi hết thì làm thế nào?

Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ mặc dù đã rút và chi hết thì làm thế nào?

Biểu hiện:

 • Đã rút và chi hết tiền ở kho bạc, xem báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT số liệu đã lên đúng nhưng khi xem trên Bảng cân đối tài khoản thì TK 008 vẫn còn số dư cuối kỳ


Giải thích:

Theo 70/2019/TT-BTC thì TK 008 được mở các TK con chi tiết năm nay, năm sau, tạm ứng thực chi giống như chế độ kế toán HCSN

 • 0081: Năm trước: Dư Nợ
 • 00811: Tạm ứng: Dư Có
 • 00812: Thực chi: Dư Có
 • 0082: Năm nay: Dư Nợ
 • 00821: Tạm ứng: Dư Có
 • 00822: Thực chi: Dư Có

Vì tính chất các TK 008 là ghi đơn, chỉ có số dư một bên như diễn giải phía trên, nên khi xem Bảng cân đối tài khoản, TK 008 không thể tự động bù trừ các TK cha 0081, 0082 với các TK con 00811, 00812, 00821, 00822 được. Do đó, khi xem Bảng cân đối tài khoản, các TK 008 còn số dư Nợ, dư Có cuối kỳ là đúng.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY

Để lại bình luận