Danh mục Đối tượng

Cho phép khai báo các đối tượng là khách hàng hay nhà cung cấp có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

Cách 1: Thêm mới từng đối tượng bằng tay vào phần mềm
 • Vào Danh mục\Danh sách đối tượng, nhấn Thêm.
 • Khai báo các thông tin liên quan tới đối tượng. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu danh sách đối tượng từ file excel vào phần mềm
 • Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ Excel.
 • Tại phần Giới thiệu, nhấn Tiếp tục.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

   • Chọn Kiểu dữ liệu nhập khẩu Danh mục đối tượng.
   • Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu.
   • Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 có sẵn mẫu ngầm định giúp đơn vị có thể sử dụng để nhập khẩu, để lấy mẫu ngầm định nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định.

Bước 2: Chọn dữ liệu

   • Sau khi tải file excel, phần mềm đã tự động tích chọn các đối tượng cần nhập khẩu.

   • Nhấn Thực hiện.

Bước 3: Thực hiện nhập khẩu

   • Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.
    • Những dữ liệu hợp lệ được đánh dấu xanh và hiển thị “Thành công” tại cột tình trạng.
    • Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân ở cột tình trạng
   • Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.
   • Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

Cập nhật 02/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY