Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản
  • Trường hợp nộp tiền cho cấp trên, căn cứ vào phiếu chi và giấy nộp tiền vào tài khoản tại Kho bạc (trường hợp nộp tiền thẳng vào tài khoản của cấp trên), ghi:

Nợ TK 336- Các khoản thu hộ, chi hộ (chi tiết các khoản thu hộ tương ứng)

Có TK 111- Tiền mặt.

  • Trường hợp nộp tiền thanh toán với cơ quan thuế hoặc cơ quan Thi hành án, căn cứ phiếu chi đã lập, kế toán ghi:

Nợ TK 336- Các khoản thu hộ, chi hộ (chi tiết các khoản thu hộ tương ứng)

Có TK 111- Tiền mặt (số tiền mặt nộp cho cơ quan nhờ thu hộ)

Có TK 337- Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN (Số tiền thi hành án xã được hưởng đưa vào thu ngân sách xã)

2. Mô tả nghiệp vụ
  • Khi thực hiện nộp tiền thu hộ cho cấp trên, kế toán lập Giấy nộp tiền vào kho bạc (Trường hợp tiền thu hộ kho bạc nhà nước) và phiếu chi, chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt
  • Kế toán chuyển phiếu chi đã được ký duyệt đầy đủ cho thủ quỹ
  • Thủ quỹ xuất tiền mặt, ký trên phiếu chi và thực hiện hạch toán trên sổ quỹ tiền mặt
  • Kế toán căn cứ vào phiếu chi đã được ký duyệt đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 12/08/2020, đơn vị làm thủ tục nộp tiền quỹ phòng chống thiên tai thu được trong 6 tháng đầu năm 2020 vào kho bạc nhà nước, số tiền 25.000.000 đồng

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 3361, Số tiền, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 3361, 337; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ;…

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY