Chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Căn cứ vào phiếu chi và các hồ sơ thanh toán liên quan, kế toán hạch toán:

Nợ TK 431 – Các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ
  • Khi phát sinh nhu cầu chi tiền từ quỹ công chuyên dùng, kế toán tập hợp hồ sơ thanh toán theo từng trường hợp, đồng thời lập phiếu chi trình kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  • Kế toán nhận lại phiếu chi đã ký duyệt và chuyển cho thủ quỹ.
  • Thủ quỹ tiến hành chi tiền, ký nhận vào phiếu chi và hạch toán vào sổ quỹ tiền mặt.
  • Kế toán căn cứ vào phiếu chi đã được ký nhận, tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết quỹ tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem video hướng dẫn

Ví dụ: Ngày 09/08/2020, Kế toán UBND xã trả tiền mặt cho Công ty TNHH dịch vụ Tân Hòa tiền dọn dẹp cây gãy đổ do bão, số tiền 8.000.000đ được lấy từ Quỹ phòng chống lụt bão của xã.

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 431, Số tiền, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 431; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S07-X: Sổ theo dõi các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã;…

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY