Nhận tiền BHXH trả bằng tiền mặt

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Nhận được tiền BHXH cấp về cho xã, căn cứ vào phiếu chi tiền của bên BHXH và phiếu thu tiền của Tài chính xã, kế toán hạch toán:

Nợ 111 – Tiền mặt

Có TK 332 – Các khoản phải nộp theo lương (3321)

2. Mô tả nghiệp vụ
  • Kế toán xã tập hợp hồ sơ thanh toán gửi cho cơ quan BHXH huyện duyệt hồ sơ
  • Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan liên quan viết phiếu chi, chi trả tiền mặt cho kế toán
  • Kế toán nhận phiếu chi tiền mặt, lập phiếu thu tại xã và giao tiền mặt cho thủ quỹ
  • Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ
  • Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 04/04/2020, Nhận tiền BHXH tháng 3: 9.000.000 đồng. Trong đó: Thanh toán tiền thai sản cho chị Đặng Châu Anh: 9.000.000 đồng

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu. Nhấn Thêm phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 3321, Số tiền.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 3321; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;….

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY