1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền mặt
 5. Chi thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt

Chi thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

– Khi thanh toán khối lượng cho người nhận thầu thì căn cứ hạch toán là Hợp đồng nhận thầu xây dựng, Biên bản nghiệm thu khối lượng hoặc Phiếu giá công trình và phiếu thu đã lập, hạch toán:

Nợ TK 331 – Các khoản phải trả (chi tiết người nhận thầu xây dựng cơ bản)

Có TK 111: Tiền mặt

– Khi thanh toán trả nợ cho người cung cấp, căn cứ vào phiếu chi và hóa đơn mua hàng, hạch toán:

Nợ TK 331 – Các khoản phải trả

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ
 • Khi phát sinh việc thanh toán công nợ cho bên thứ 3, kế toán xã căn cứ vào các hồ sơ chứng từ liên quan (Hợp đồng, hóa đơn…) lập phiếu chi chuyển cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
 • Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ.
 • Thủ quỹ tiến hành xuất quỹ tiền mặt, ký nhận vào phiếu chi và ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.
 • Kế toán dựa vào phiếu chi đã ký nhận đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 08/08/2020 kế toán làm thủ tục thanh toán công nợ cho Công ty Tân Hòa về tiền mua vật liệu sửa chữa sân ủy ban, số tiền 5.000.000đ.

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

 • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
 • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
 • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 331, Số tiền, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111,331 ; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY