Chi tạm ứng cho cán bộ nhân viên

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho cán bộ xã đi công tác, mua vật tư, chi hành chính hoặc tạm ứng cho các ban ngành đoàn thể, bộ phận để chi hội nghị hoặc chi cho các công việc thuộc về nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận, Căn cứ vào phiếu chi tạm ứng, ghi:

Nợ TK 311 – Các khoản phải thu (chi tiết cho từng đối tượng thanh toán)

Có TK 111 – Tiền mặt.

2. Mô tả nghiệp vụ
 •  Cán bộ xã có nhu cầu tạm ứng tiền cho công việc lập Giấy đề nghị tạm ứng với các nội dung cần xin tạm ứng.
 • Căn cứ vào Đề nghị tạm ứng, kế toán lập phiếu chi và trình bộ hồ sơ bao gồm phiếu chi, đề nghị tạm ứng cho kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
 • Kế toán chuyển bộ chứng từ đã được ký duyệt cho thủ quỹ thực hiện chi tiền.
 • Thủ quỹ xuất tiền, ký trên phiếu chi và ghi nhận v ào sổ quỹ tiền mặt.
 • Kế toán căn cứ vào phiếu chi đã được ký nhận đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 05/08/2020, kế toán làm thủ tục chi tiền cho cán bộ đi chuẩn bị cho hội nghị Nông dân giỏi được tổ chức vào 15/8/2020, số tiền 5.000.000đ.

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 311, Số tiền.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 311; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S08-X: Sổ phải thu.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY