1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền mặt
 5. Chi nộp các quỹ tài chính ngoài ngân sách vào tài khoản ngân hàng

Chi nộp các quỹ tài chính ngoài ngân sách vào tài khoản ngân hàng

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Sau khi thu các khoản đóng góp của dân để hình thành các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã, Kế toán làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc kho bạc. Căn cứ vào Phiếu chi tiền, giấy nộp tiền vào tài khoản, Giấy báo Có của Kho bạc kế toán ghi:

Nợ TK 1128: Nếu nộp vào tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

Trong kỳ, khi có nhu cầu mang tiền mặt nộp tiền vào tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện như sau:

 • Kế toán viết giấy nộp tiền vào tài khoản, đồng thời lập phiếu chi.
 • Chủ tịch UBND xã ký duyệt phiếu chi tiền và Giấy nộp tiền vào tài khoản
 • Thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ.
 • Kế toán mang tiền và giấy nộp tiền ra ngân hàng, kho bạc làm thủ tục nộp tiền.
 • Căn cứ vào phiếu chi và giấy nộp tiền vào tài khoản, giấy báo có của kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 10/7/2020 Nộp tiền quỹ vì người nghèo vào tài khoản tiền gửi ở Kho bạc: 14.430.000đ

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

 • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, TKKB.
 • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
 • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 1128, Số tiền, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 1128; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;….

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY