Chi cho hoạt động sự nghiệp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Căn cứ vào phiếu chi và bộ hồ sơ chứng từ liên quan, kế toán hạch toán:

Nợ TK 811 – Chi sự nghiệp

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ
  • Khi phát sinh chi hoạt động sự nghiệp, kế toán tập hợp hồ sơ và lập phiếu chi chuyển cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  • Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ.
  • Thủ quỹ tiến hành xuất quỹ tiền mặt, ký nhận vào phiếu chi và ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.
  • Kế toán dựa vào phiếu chi đã ký nhận đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 10/08/2020, kế toán xã trả tiền mua thiết bị y tế cho trạm y tế xã cho Công ty TNHH dịch vụ y tế Tân Hòa, số tiền 5.000.000đ

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền.

  • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Nợ 811, Số tiền, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ chi tiết các tài khoản liên quan….

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY