1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?

Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?

Xem video hướng dẫn

Phát hiện vấn đề:

Theo quy định thì mỗi đơn vị sử dụng ngân sách cần tiết kiệm 10% kinh phí thường xuyên, không thường xuyên. Vì vậy, trong quá trình hạch toán đơn vị mong muốn điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10%.

Giải pháp:

Bước 1: Khai báo danh mục Tính chất nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí

2. Nhấn Thêm khai báo mã tính chất 28 và đặt tên tương ứng và nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo danh mục Nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí. Nhấn Thêm.

2. Căn cứ vào nguồn tiết kiệm 10% sử dụng. Nhấn chuột vào nguồn cha để thêm mới.

3. Tính chất nguồn chọn là 28 (Thực hiện tiết kiệm 10% chi theo Nghị quyết 11).

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Đơn vị muốn lên cột Dự toán giữ lại (cột số 10) trên báo cáo Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT

1. Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán giữ lại

Nhập số tiền giữ lại, lưu ý nguồn chọn để là Nguồn tiết kiệm chi 10%

2. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu. Báo cáo sẽ lấy số liệu lên cột Dự toán giữ lại (cột số 10)

Bước 4: Điều chỉnh từ Nguồn thường xuyên (không thường xuyên) sang Nguồn tiết kiệm chi 10%

Đơn vị muốn điều chỉnh từ Nguồn thường xuyên ( không thường xuyên) sang Nguồn tiết kiệm chi 10% (tăng giảm số liệu cột số 3 báo cáo Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT)

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Điều chỉnh dự toán.

2. Hệ thống tự động định khoản Nợ TK 0082 căn cứ vào dự toán đã nhập: nhập số tiền âm tại cột Số điều chỉnh đối với nguồn kinh phí giảm (tự chủ, không tự chủ,…).

3. Thêm 1 dòng mới, chọn nguồn tiết kiệm 10% vừa thêm ở bước 1, nhập số tiền dương tại cột Số điều chỉnh ⇒ Nhấn Cất

4. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu. Phần điều chỉnh tăng giảm sẽ lên cột số 3 của báo cáo.

Lưu ý: Đơn vị không muốn lên cột 11 DT còn lại nguyên nhân do Kho bạc yêu cầu hủy dự toán. Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Vào Dự toán ngân sách/Điều chỉnh dự toán, ghi âm cột số điều chỉnh.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY