1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo công khai
 5. Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán chi không lên đúng số liệu thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã, dự toán chi không lên đúng số liệu thì làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Chưa nhập dự toán TT343/2016/TT-BTC

Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Dự toán đầu năm, Dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn kiểm tra lần lượt như sau:

– Đối với dự toán đầu năm:

 • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập dự toán\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT

 • Trên danh sách tại cột tên dự toán xem đã có nhập dự toán theo TT343/2016/TT-BTC hay chưa => Nếu chưa thực hiện lập dự toán theo TT343, xem hướng dẫn Tại đây.

– Tương tự đối với dự toán bổ sung và dự toán điều chỉnh dự toán:

 • Nếu chưa thực hiện lập dự toán bổ sung theo TT 343, xem hướng dẫn Tại đây.
 •  Nếu chưa thực hiện lập điều chỉnh dự toán theo TT 343, xem hướng dẫn Tại đây.

Nguyên nhân 2: Chưa nhập đúng năm

 • Do dữ liệu tạo mới từ năm trước nên số liệu có thể sẽ hiển thị thông tin cả các năm trước đó:

 • Trên danh sách nhập dự toán, thực hiện kiểm tra lại cột Năm xem đã có năm hiện tại hay chưa và nhập bổ sung nếu chưa có.

Nguyên nhân 3: Chưa thiết lập hiển thị lên Biểu số 103

 • Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Tích đúp vào Biểu số 103 để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu

 • Tại bảng Thiết lập chỉ tiêu: Trên tab Nội dung hiển thị trên báo cáo nhấn chuột vào từng nội dung thu để kiểm tra xem chỉ tiêu nào đang thiết lập nội dung đó.
 • Cách thiết lập như sau:
  • Nếu có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu con – không tích chọn chỉ tiêu tổng ( hoặc tích chỉ tiêu tổng thì không tích chỉ tiêu con)
  • Nếu không có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu đó bình thường.

Ví dụ:  Chỉ tiêu II. Chỉ tiêu thường xuyên, bạn thiết lập như sau:

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY