Điều chỉnh kinh phí

Giúp kế toán có thể điều chỉnh được mục lục ngân sách của kinh phí đã rút và chi để đáp ứng trường hợp rút nhiều tiểu mục và chi nhiều tiểu mục khác nhau.

Các bước lập chứng từ Điều chỉnh kinh phí như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí. Nhấn Thêm.

2. Nhập Diễn giải (nếu cần).

3. Nhập thông tin Ngày điều chỉnh: nhập Ngày điều chỉnh, Ngày hạch toán, Số điều chỉnh.

4. Nhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh.

5. Trên màn hình Lấy dữ liệu:

  • Chọn Thời gian điều chỉnh. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Phần mềm lấy lên các chứng từ tại cột Đã rút, Điều chỉnh Số dư tạm ứng.
  • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Trường hợp nhấn Lấy dữ liệu không có số rút tạm ứng, bạn vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tích đúp vào TK 1121, chọn chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại Khoản, Mục Tiểu mục (Báo cáo hiển thị đúng mục đã rút, không gộp hết vào mục 0051).

6. Phần mềm lấy lên các chứng từ Điều chỉnh kinh phí vừa chọn. Nhấn Cất.

7. Nhấn In, chọn in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) (TT số 19/2017/TT-BTC).

Cập nhật 20/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY