1. Trang chủ
 2. Chủ đề thường gặp
 3. Nộp báo cáo cho kho bạc

Nộp báo cáo cho kho bạc

Lưu ý: Hiện tại, hệ thống Tổng kế toán nhà nước TKT (tool offline) chưa nhận báo cáo tài chính của các đơn vị xã phường, vì vậy để nộp báo cáo tài chính cho KBNN thì đơn vị thực hiện như sau:

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Báo cáo tài chính.

 • Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn vào biểu tượng Export document để xuất khẩu báo cáo.

 • Chọn định dạng xuất khẩu báo cáo, ví dụ như: *.xls (excel), *.pdf

Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

 • Tích vào Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập đã được cấp.

 • Chọn Thêm mới trên phần Danh sách báo cáo.

 • Tại đây:
  Chọn Kỳ báo cáo (Lưu ý: Kỳ báo cáo sẽ giống như kỳ báo cáo trên file pdf đã được xuất khẩu tại bước 1).
  Tại Tệp tin áo cáo/tích Chọn tệp/tải Báo cáo B01-X: Báo cáo tài chính.
  Nhập Mã xác nhận.
  Nhấn Gửi phê duyệt để gửi KBNN phê duyệt.

Cập nhật 09/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY