1. Trang chủ
 2. Chủ đề thường gặp
 3. Nộp báo cáo cho kho bạc

Nộp báo cáo cho kho bạc

Lưu ý: Hiện tại, hệ thống Tổng kế toán nhà nước TKT (Tool offline) chưa nhận báo cáo tài chính của các đơn vị xã phường, vì vậy để nộp báo cáo tài chính cho KBNN thì đơn vị thực hiện như sau:

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Lập báo cáo tài chính & nhập số liệu cột Năm trước

Bước 1: Lập báo cáo tài chính & nhập số liệu cột Năm trước

Lưu ý: Bạn cần nâng cấp phần mềm lên R20 trở lên để Lập được báo cáo tài chính.

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính\Lập báo cáo tài chính.

 • Nhấn Thêm.
 • Chọn Kỳ lập báo cáo, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm tự động lấy lên số liệu tài chính theo công thức được thiết lập sẵn.
  Riêng cột Năm trước của mục II. Kết quả hoạt động xã & mục III. Lưu chuyển tiền bạn tự nhập dựa vào Báo cáo tài chính đã nộp của năm trước.

Ví dụ: Đơn vị lập báo cáo tài chính Năm 2021
Để xem số liệu năm 2020, bạn đăng nhập vào trang TKT KBNN tại link https://bctcnn.vst.mof.gov.vn/, tích chuột vào BCTC năm 2020 đã được duyệt, nhấn Xem báo cáo.
Trên báo cáo năm 2020, lấy số liệu tại cột Năm nay để điền số liệu vào báo cáo năm 2021 cột Năm trước.

II. Kết quả hoạt động xã

III. Lưu chuyển tiền

 • Nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.
 • Nhấn Cất.
Bước 2: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Bước 2: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

 • Trên giao diện báo cáo tài chính đã lập, nhấn In

 • Hoặc vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Báo cáo tài chính
 • Khai báo tham số báo cáo: Kỳ báo cáo, tích chọn “Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập”. Nhấn Đồng ý.

 • Chọn File/Export để xuất khẩu báo cáo.

 • Chọn định dạng xuất khẩu báo cáo, ví dụ như: *.pdf

Bước 3: Nộp báo cáo cho KBNN

Bước 3: Nộp báo cáo cho KBNN

 • Tích vào Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập đã được cấp.

 • Chọn Thêm mới trên phần Danh sách báo cáo.

 • Tại đây:
  – Chọn Kỳ báo cáo
  – Tại mục Tệp tin báo cáo\tích Chọn tập tin\tải Báo cáo B01-X: Báo cáo tài chính
  – Tại mục Tệp tin đính kèm (nếu có)\tích Chọn tệp tin\tải báo cáo khác theo  yêu cầu của KBNN (nếu có): Mẫu C03/CCTT, Bảng cân đối tài khoản …
  Nhập Mã xác nhận
  Nhấn Gửi phê duyệt.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY