1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Menu Trợ giúp
 4. Hướng dẫn đăng ký gia hạn, cập nhật phần mềm

Hướng dẫn đăng ký gia hạn, cập nhật phần mềm

Xem/ tải video hướng dẫn

Tải video tại đây

*Nhấn chuột trái vào dấu cộng để xem hướng dẫn chi tiết

Xem lịch sử đăng kí gia hạn

Sau khi đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm, đơn vị có thể xem được lịch sử đăng ký bằng cách:

 • Vào menu Trợ giúp\Lịch sử đăng ký cập nhật phần mềm.

 • Chương trình hiển thị danh sách các đơn đăng ký cập nhật phần mềm.

 • Đơn vị có thể Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm bằng cách nhấn Đăng ký sử dụng.
 • Chương trình hiển thị màn hình đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm. Đơn vị khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin.

Hủy đơn đăng ký

Chỉ hủy được các đơn đăng ký có trạng thái Chờ xác nhận.

 • Trường hợp muốn hủy đơn đăng ký cập nhật thì chọn đơn đăng ký trên danh sách, nhấn Hủy đơn hàng.

Sửa đơn hàng

Chỉ sửa được những đơn hàng có tình trạng đã bị hủy.

 • Trường hợp muốn sửa lại đơn hàng thì chọn đơn hàng trên danh sách, nhấn Sửa lại đơn hàng.

 • Chỉnh sửa lại các thông tin trên đơn đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm.
 • Sau khi sửa xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Đăng ký.
 • Nhấn Đăng ký để hoàn tất đơn đăng ký và gửi về cho MISA.
Xác nhận thanh toán

Trường hợp đã thanh toán cho MISA nhưng chưa cập nhật được GPSD thì có thể Xác nhận thanh toán như sau:

 • Chọn đơn hàng trên danh sách, nhấn Xác nhận thanh toán.
 • Nhập Nội dung thanh toán: là nội dung chuyển tiền ghi trong Ủy nhiệm chi hoặc giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc, cú pháp: HĐ<Số hóa đơn> – <Tên đơn vị thanh toán> – <Thanh toán tiền gia hạn, cập nhật phần mềm>
 • Nhấn Đính kèm hình ảnh (là các file ảnh có đuôi .png, .jpg, .jpeg, .gf).
 • Nhấn Xác nhận.

 • Thông tin xác nhận sẽ được gửi về MISA và MISA sẽ hệ trong thời gian sớm nhất tới đơn vị.
Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY